[db:头部]:Khó tin - Báo Nhân Dân - Phiên bản tiế

Thông tin mới nhất - Duyệt59

Qu trnh đ, đồng ch Thanh đ tham gia điều hnh doanh nghiệp do chồng mnh l cổ đng sng lập, Chủ tịch Hội đồng thnh vin, trực tiếp k nhiều văn bản của UBND tỉnh, c cả...[Xem Full Text]

[db:头部]:Hiệu quả việc luân chuyển cán bộ ở

Thông tin mới nhất - Duyệt59

Kết quả bước đầu Trưởng Ban Dn vận Tỉnh ủy Khnh Ha Trần Mạnh Dũng vẫn nhớ rất r những ngy cng tc ở huyện miền ni Khnh Sơn. L B thư Đảng ủy Khối doanh nghiệ...[Xem Full Text]

[db:头部]:Xây dựng sáu cầu dân sinh giúp các huyệ

Thông tin mới nhất - Duyệt59

Cầu Cng Dng dự kiến sẽ được hon thnh sau ba thng, c chiều di 32 m, rộng 4 m, tải trọng cho php tm tấn. Cy cầu hon thnh sẽ chấm dứt cảnh người dn x Nậm Khắt, huyệ...[Xem Full Text]

[db:头部]:Cấp thẻ căn cước công dân cho đồng

Thông tin mới nhất - Duyệt59

Sau hơn hai ngày làm vịc, đoàn cng tác của Cng an tỉnh v Cng an huyện đ hướng d̃n làm thủ tục ćp thẻ căn cước cng dn, hộ khẩu cho 200 hồ sơ. Tin, ảnh: HƯƠ...[Xem Full Text]

[db:头部]:Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộ

Thông tin mới nhất - Duyệt59

Tham dự c đại diện lnh đạo một số Vụ, đơn vị lin quan của UBDT; cc chuyn gia, nh khoa học. Hội thảo gp phần nng cao nhận thức về vai tr, nhiệm vụ của hoạt độ...[Xem Full Text]